Getallen doen ertoe

Kiezen is moeilijk, zeker als je niet zeker weet hoe de toekomst eruit ziet. Grote lijnen zijn makkelijk te tekenen, maar goede keuzes vergen inzicht in de werkelijke situatie, de echte wereld. In die wereld doen details ertoe, althans, sómmige details. En daarbij gaat het vaak om aantallen, om getallen.

Als je niet naar de getallen kijkt koop je als productiebedrijf zomaar een hoog-beschikbare, fault-tolerant business-to-business oplossing met speciale tooling waar per dag maar honderd orders doorheen blijken te gaan. En dat zullen er ook nooit meer worden omdat de hoeveelheid ketenpartners inherent klein is.

Getallen helpen om richting te geven aan de architectuur: waar zitten echte problemen, waar lopen we risico, waar kunnen we impact hebben en waar doet het er niet echt toe. Als we een systeem in de lucht moeten houden voor de administratie van tien oud-klanten, dan zetten we het uit. Als het realistisch is dat er tweeëneenhalf miljoen gebruikers gaan stemmen, moeten we uitkijken.

Architecten vergeten soms te kijken naar de getallen. De droom van een mooi doel kan het zicht op de werkelijkheid doen verbleken. Zorg er daarom voor dat de relevante getallen inzichtelijk worden voor alle partijen – bijvoorbeeld in landschapsfoto’s. Doe inspiratie op uit atlassen – daar staan ook relevante getallen in die ons helpen de wereld te duiden. Soms in de vorm van een legenda, soms in de vorm van themakaarten die, bijvoorbeeld met kleuren, getallen relateren aan een bekend wereldbeeld.