Wat en wie?

Architectuur met een hoofdletter P beschrijft geen methode. Het biedt geen handleiding of stappenplan. Het vertelt niet waar morgenochtend mee aan de slag te gaan. Sterker: deze site bevat niet eens een definitie voor het begrip architectuur. Als het iets te maken heeft met overzicht bieden over, en inzicht in, dan is dat “architectuur” genoeg om relevant te zijn.

Want als er na lezing één les mag blijven hangen, laat het dan deze zijn: gebruik wat nodig is om een specifiek doel te bereiken en wat aansluit bij de organisatie én de mensen daarbinnen. Als dat elementen uit architectuurmethodes  of ‑technieken zijn, prima. Als dat andere dingen zijn: waarschijnlijk beter. Architectuur gaat over de essentie van een systeem, landschap of organisatie. Over wat zo’n systeem, landschap of organisatie uniek maakt. De kans dat dat unieke zich laat vangen in voorgeschreven methodes, werkwijzen of referentiearchitecturen en dat het resultaat dan ook nog aansluit bij de beleving van alle belanghebbenden is bijzonder klein. Nuttige, pragmatische ICT-architectuur vraagt eerder een – in goed Nederlands – juiste mindset, dan een juiste methode.

De hier gekozen aanpak is daarom een andere. Gegroepeerd in een viertal thema’s, bevat Architectuur met een hoofdletter P korte observaties, ervaringen en overdenkingen die – hopelijk – helpen om die juiste mindset te bereiken. En daarmee om de voor een bepaald doel en specifieke situatie geschikte (architectuur)hulpmiddelen te kiezen en op een pragmatische manier in te zetten. Om even afstand te nemen van het dagelijkse werk en de geleerde architectuurtheorie en na te gaan of doel en middel nog wel met elkaar kloppen. Om na te denken of er misschien niet al genoeg of zelfs tevéél architectuur is en de schaarse beschikbare tijd en energie niet beter aan andere zaken kan worden besteedt die helpen een doel te bereiken.

Architectuur met een hoofdletter P is een initiatief van Gert Florijn, Matthijs Maat en Eelco Rommes. Gert, Matthijs en Eelco zijn werkzaam M&I/Partners.

gert.florijn@mxi.nl matthijs.maat@mxi.nl eelco.rommes@mxi.nl