ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk, hun denkbeelden worden niet gedragen en de architectuurproducten worden niet begrepen. Veel organisaties zouden nauwelijks minder af zijn zonder hun architecten en de architecturen die ze maken.

Dat is – en dat is een understatement – jammer. ICT-architectuur kan wel degelijk helpen bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening. Mits gebruikt met enig verstand, een gezonde dosis realiteitszin en vooral: Pragmatisme. Met een hoofdletter P. Daarbij zijn niet de gebruikte uitgebreide (meta)methoden en formele architectuurmodellen doorslaggevend. Het gaat om de manier van denken, van communiceren en van bewegen van architecten. Om de manier waarop ze er in slagen overzicht te krijgen en te bieden. Nuttige, pragmatische ICT-architectuur vraagt eerder een – in goed Nederlands – juiste mindset, dan een juiste methode.

Gegroepeerd in een viertal thema’s (het begint met overzicht, denkstijlen die wel of niet helpen, bewegen door te doen en het draait om draagvlak), bevat Architectuur met een hoofdletter P korte observaties, ervaringen en overdenkingen die – hopelijk – helpen om die juiste mindset te bereiken.