Het begint met overzicht

  • Overzicht over het bestaande ICT is zo verweven in de moderne bedrijfsvoering dat elke bestuurder zich erin moet verdiepen. Dat wordt ze echter niet makkelijk gemaakt. Architecten verwarren besturen met simplificeren en voorzien bestuurders ...
  • Te hoog vliegen Vanaf grote hoogte lijkt alles op elkaar. En als alles op elkaar lijkt, dan kan het mooi op dezelfde manier geautomatiseerd worden. De overheid kent verschillende soorten uitkeringen toe – volgens ...
  • Het landschap is één systeem In veel organisaties is het IT-landschap net een eilandengroep: een stel losse applicaties en gegevensverzamelingen die apart beheerd worden. Ook het eigenaarschap en de regie worden afzonderlijk geregeld met investeringen ...
  • Getallen doen ertoe Kiezen is moeilijk, zeker als je niet zeker weet hoe de toekomst eruit ziet. Grote lijnen zijn makkelijk te tekenen, maar goede keuzes vergen inzicht in de werkelijke situatie, de ...